موزاییک نوعی کفپوش می باشد. موزاییک حیاطی موزاییک هایی هستند که به عنوان کفپوش در کف حیاط استفاده می شوند که به طور عامیانه به موزاییک حیاطی معروف شده اند.

 

انواع موزاییک حیاط منزل:

انواع موزاییک قابل استفاده برای کف حیاط عبارتند از:

  • موزاییک حیاطیموزاییک ویبره ای
    موزاییک واش بتن
  • موزاییک سیمانی
  • موزاییک شیاردار
  • موزاییک لاشه ای
  • موزاییک سنگ دار
  • موزاییک شیاردار که به موزاییک حیاطی شیاردار معروف هستند، بیشترین استفاده در کف حیاط را دارند. آبشار موزاییک تولیدکننده جدیدترین موزاییک کف حیاط در اصفهان می باشد.
  •  قیمت موزاییک حیاطی